Rasfoire documente

Hotarirea 209/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 329 din 16-apr-2018

Hotarirea 211/2018 privind transmiterea imobilului 3282 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Constanţa, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 329 din 16-apr-2018

Ordinul 248/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 108/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 329 din 16-apr-2018

Ordinul 250/2018 pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010

publicat in M.Of. 329 din 16-apr-2018

Ordinul 263/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

publicat in M.Of. 329 din 16-apr-2018

Decizia 1/2018 [R] de pronunţare a unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în interpretarea dispoziţiilor art. 297 din Codul penal, respectiv art. 246 din Codul penal din 1969

publicat in M.Of. 329 din 16-apr-2018

Hotarirea 4/2018 privind aprobarea publicării Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultantă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I

publicat in M.Of. 329 din 16-apr-2018

Hotarirea 210/2018 privind modificarea datelor de identificare şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea

publicat in M.Of. 329 din 16-apr-2018