Rasfoire documente

Hotarirea 32/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului - Instalaţiile portuare de preluare pentru descărcarea deşeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE şi de modificare a Directivei 2009/16/CE şi a Directivei 2010/65/UE - COM (2018) 33 final

publicat in M.Of. 214 din 09-mar-2018

Hotarirea 33/2018 la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană - COM (2017) 797 final

publicat in M.Of. 214 din 09-mar-2018

Decizia 832/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, în ansamblul său, precum şi, în special, cele ale art. I pct. 4 din ordonanţa de urgenţă

publicat in M.Of. 214 din 09-mar-2018

Hotarirea 71/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş'' din cadrul obiectivului de investiţii ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea'', aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş

publicat in M.Of. 214 din 09-mar-2018

Ordinul 154/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ripiceni din judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 214 din 09-mar-2018

Ordinul 264/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

publicat in M.Of. 214 din 09-mar-2018