Rasfoire documente

Regulamentul 1833/19-nov-2018 de interzicere a pescuitului de mihalţ-de-mare în apele Uniunii din zona 3a de către navele care arborează pavilionul Danemarcei

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2018

Regulamentul 1834/19-nov-2018 de interzicere a pescuitului de pisică de mare marmorată în apele Uniunii din zona 8 de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2018

Regulamentul 1835/19-nov-2018 de interzicere a pescuitului de pisică de mare marmorată în apele Uniunii din zona 9 de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2018

Regulamentul 1836/19-nov-2018 de interzicere a pescuitului de cod saithe în zona 6; în apele Uniunii şi în apele internaţionale din zonele 5b, 12 şi 14 de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2018

Regulamentul 1837/22-nov-2018 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci şi opta invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2018

Decizia 1838/19-nov-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2018

Decizia 1839/19-nov-2018 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele dactiloscopice în Irlanda

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2018

Decizia 1840/10-aug-2018 privind ajutorul de stat SA.33229 (2018/N-4) (ex 2017/C-3) - Slovenia - Modificări ale angajamentelor de restructurare ale Nova Ljubljanska Banka d.d.

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2018

Decizia 1841/16-nov-2018 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2018

Decizia 1842/22-nov-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2018