Rasfoire documente

Modificari din 22-nov-2018 ale Convenţiei vamale privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR din 1975)

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2018

Regulamentul 1798/21-nov-2018 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informaţională pentru anul de referinţă 2019

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2018

Regulamentul 1799/21-nov-2018 privind stabilirea unei acţiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populaţiei şi al locuinţelor din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 km2

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2018

Regulamentul 1800/21-nov-2018 de stabilire a volumelor de declanşare pentru anii 2019 şi 2020 în scopul eventualei aplicări a unor taxe la import suplimentare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2018

Decizia 1801/19-nov-2018 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele ADN în Irlanda

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2018

Decizia 1802/19-nov-2018 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele dactiloscopice în Croaţia

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2018

Decizia 1803/20-nov-2018 prin care Franţa este autorizată să încheie un acord cu Saint-Barthelemy, Saint Pierre şi Miquelon, Noua Caledonie, Polinezia Franceză şi Wallis şi Futuna pentru ca transferurile de fonduri dintre Franţa şi aceste teritorii să fie considerate drept transferuri de fonduri în interiorul Franţei în temeiul Regulamentului (UE) 2015/847 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2018

Decizia 244/02-dec-2016 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/1804]

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2018

Rectificare din 22-nov-2018 la Decizia (PESC) 2018/1787 a Consiliului din 19 noiembrie 2018 de modificare şi de prelungire a Deciziei 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor de securitate somaleze

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2018

Rectificare din 22-nov-2018 la Modificări ale Dispoziţiilor practice de punere în aplicare a Regulamentului de procedură al Tribunalului

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2018

Rectificare din 22-nov-2018 la Decizia (UE) 2018/1464 a Consiliului din 28 septembrie 2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului CETA pentru comerţ şi dezvoltare durabilă instituit prin Acordul economic şi comercial cuprinzător dintre Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce priveşte stabilirea listelor de persoane care doresc să acţioneze în calitate de membri ai grupurilor de experţi în conformitate cu capitolul douăzeci şi trei şi capitolul douăzeci şi patru din acord

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2018