Rasfoire documente

Regulamentul 1784/09-iul-2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la practicile agricole benefice pentru climă şi mediu instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2018

Regulamentul 1785/15-nov-2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2018

Regulamentul 1786/19-nov-2018 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicaţii geografice protejate [''Chianti Classico'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1789/19-nov-2018 în sprijinul combaterii comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor şi a proliferării acestora în statele membre ale Ligii Statelor Arabe

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2018

Decizia 1790/16-nov-2018 de abrogare a Deciziei 2002/623/CE de stabilire a unor note de orientare privind evaluarea riscului de mediu al organismelor modificate genetic

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2018

Decizie din 16-oct-2018 referitoare la depunerea şi la notificarea de acte de procedură prin intermediul aplicaţiei e-Curia

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2018

Decizia 1/09-nov-2018 privind adoptarea priorităţilor strategice UE-Tunisia pentru perioada 2018-2020 [2018/1792]

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1787/19-nov-2018 de modificare şi de prelungire a Deciziei 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor de securitate somaleze

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1791/06-nov-2018 privind numirea comandantului forţei misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor armate maliene (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1788/19-nov-2018 în sprijinul Biroului de control pentru Europa de Sud-Est şi de Est asupra armelor de calibru mic şi a armamentului uşor (SEESAC) pentru punerea în aplicare a foii de parcurs regionale privind combaterea traficului ilicit de arme în Balcanii de Vest

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2018