Rasfoire documente

Regulamentul 1728/13-iul-2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 în ceea ce priveşte alocarea unei finanţări suplimentare de la bugetul UE pentru punerea în aplicare a Sistemului de intrare/ieşire

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2018

Regulamentul 1729/15-nov-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 206/2009 în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie să figureze în afişele destinate călătorilor şi publicului larg cu privire la anumite transporturi personale cu produse de origine animală

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2018

Decizia 1734/14-nov-2018 de acordare a unor derogări Republicii Federale Germania, Regatului Spaniei, Republicii Italiene şi Republicii Cipru în ceea ce priveşte furnizarea de statistici în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1952 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2018

Decizia 1730/12-nov-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene la cea de a doua reuniune a Conferinţei părţilor la Convenţia de la Minamata privind mercurul, referitoare la adoptarea orientărilor menţionate la articolul 10 alineatele (2) şi (3) din convenţie privind depozitarea intermediară sigură din punct de vedere ecologic a mercurului, cu excepţia deşeurilor de mercur

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2018

Decizia 1731/12-nov-2018 de numire a doi membri şi a doi supleanţi, propuşi de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2018

Decizia 1732/30-oct-2018 de instituire a Consorţiului pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată Sistemului european de observare a plăcilor tectonice (EPOS ERIC)

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2018

Decizia 1733/14-nov-2018 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a modificării apendicelui 1 la anexa XIII la Acordul comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia, Ecuador şi Peru, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2018