Rasfoire documente

Regulamentul 148/27-sep-2017 de modificare a anexelor II, III şi IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Decizia 145/09-oct-2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului multilateral între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia şi Misiunea administraţiei interimare a Naţiunilor Unite în Kosovo * privind înfiinţarea unui spaţiu aerian comun european (SACE)

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Decizia 146/22-ian-2018 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Regulamentul 147/29-ian-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 în ceea ce priveşte limita cantitativă pentru achiziţionarea de lapte praf degresat

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Regulamentul 149/15-nov-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1238 în ceea ce priveşte cerinţele privind compoziţia şi caracteristicile calitative pentru laptele şi produsele lactate eligibile pentru intervenţie publică şi ajutoarele pentru depozitarea privată

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Regulamentul 150/30-ian-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1240 în ceea ce priveşte metodele de analiză şi evaluare calitativă a laptelui şi produselor lactate eligibile pentru intervenţia publică şi pentru ajutoarele pentru depozitarea privată

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Regulamentul 151/30-ian-2018 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2016/1148 a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte aducerea unor precizări suplimentare cu privire la elementele care trebuie să fie luate în considerare de către furnizorii de servicii digitale pentru gestionarea riscurilor la adresa securităţii reţelelor şi a sistemelor informatice, precum şi cu privire la parametrii necesari pentru a se determina dacă un incident are un impact substanţial

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Decizia 152/29-ian-2018 de numire a unui supleant, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018

Rectificare din 31-ian-2018 la Regulamentul (UE) 2017/1084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2018