Rasfoire documente

Regulamentul 1584/22-oct-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2018

Regulamentul 1585/22-oct-2018 de instituire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte distanţa minimă faţă de coastă şi adâncimea minimă pentru pescuitul cu plase-pungă în apele teritoriale ale Croaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2018

Regulamentul 1587/22-oct-2018 de revocare a desemnării Istituto Superiore di Sanita din Roma, Italia, ca laborator de referinţă al UE pentru reziduurile enumerate în grupa B punctul 3 litera (c) din anexa I la Directiva 96/23/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/1588/15-oct-2018 de numire a unui membru, propus de Regatul Suediei, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2018

Decizia 1589/15-oct-2018 de numire a doi supleanţi, propuşi de Republica Estonia, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2018

Decizia 1590/19-oct-2018 de modificare a Deciziilor 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE şi 2014/893/UE în ceea ce priveşte perioada de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse şi a cerinţelor de evaluare şi de verificare aferente

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2018

Regulamentul 1586/22-oct-2018 de instituire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte distanţa minimă faţă de coastă, adâncimea minimă şi interzicerea pescuitului deasupra habitatelor protejate pentru năvoadele de plajă utilizate în apele teritoriale ale Croaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2018