Rasfoire documente

Regulamentul 1554/15-oct-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 în ceea ce priveşte limita cantitativă pentru achiziţionarea de lapte praf degresat

publicat in Jurnalul Oficial 261L din 2018

Regulamentul 1555/17-oct-2018 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare şi care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire

publicat in Jurnalul Oficial 261L din 2018

Regulamentul 1556/17-oct-2018 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 261L din 2018

Regulamentul 1557/17-oct-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1368 de stabilire a listei de indici de referinţă critici utilizaţi de pieţele financiare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 261L din 2018

Regulamentul 1558/17-oct-2018 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) ca aditiv pentru hrana pisicilor şi câinilor (titularul autorizaţiei: Centro Sperimentale del Latte)

publicat in Jurnalul Oficial 261L din 2018

Regulamentul 1559/17-oct-2018 privind autorizarea tincturii de chimion (Cuminum cyminum L.) ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 261L din 2018

Decizia 1560/15-oct-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului APE instituit prin Acordul de parteneriat economic preliminar dintre Cote d'Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea unei decizii a Comitetului APE cu privire la aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 261L din 2018

Decizia 1561/15-oct-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului APE instituit prin Acordul interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea ''Africa Centrală'', pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea unei decizii a Comitetului APE cu privire la aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 261L din 2018