Rasfoire documente

Decizia 1549/11-oct-2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind participarea acestor state la Agenţia Europeană pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2018

Regulamentul 1550/16-oct-2018 privind reînnoirea autorizării acidului benzoic ca aditiv în hrana purceilor înţărcaţi şi a porcilor pentru îngrăşat şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1730/2006 şi (CE) nr. 1138/2007 (titularul autorizaţiei: DSM Nutritional Products Ltd)

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2018

Regulamentul 1551/16-oct-2018 de invalidare a facturilor emise de către doi producători-exportatori care au încălcat angajamentul abrogat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1570

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2018

Decizia 1552/28-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de cooperare instituit prin Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, cu privire la adoptarea priorităţilor parteneriatului UE-Azerbaidjan

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2018

Rectificare din 17-oct-2016 la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2018

Decizia 1553/15-oct-2018 privind condiţiile de recunoaştere a certificatelor fitosanitare electronice eliberate de organizaţiile naţionale pentru protecţia plantelor din ţări terţe [notificată cu numărul C(2018) 5370]

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2018