Rasfoire documente

Regulamentul 1488/28-sept-2018 privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanţă

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2018

Regulamentul 1489/03-oct-2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2018

Decizia 1490/02-oct-2018 prin care Ungaria este autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2018

Decizia 1491/02-oct-2018 de autorizare a Spaniei să aplice o rată redusă a accizei la energia electrică furnizată în mod direct navelor aflate la dană în port, în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2018

Decizia 1492/02-oct-2018 prin care Republica Letonia este autorizată să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2018

Decizia 1493/02-oct-2018 de autorizare a Ungariei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) şi de la articolele 168 şi 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2018

Rectificare din 08-oct-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea şi operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2018