Rasfoire documente

Regulamentul 1277/18-sept-2018 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 239L din 2018

Regulamentul 1278/21-sept-2018 de aprobare a substanţei active cu risc redus Pasteuria nishizawae Pn1, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 239L din 2018

Decizia 1279/18-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în ceea ce priveşte adoptarea regulamentului său de procedură

publicat in Jurnalul Oficial 239L din 2018

Decizia 1280/21-sept-2018 privind anumite măsuri de protecţie vizând pesta porcină africană în Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 239L din 2018

Decizia 1281/21-sept-2018 privind anumite măsuri de protecţie vizând pesta porcină africană în Belgia

publicat in Jurnalul Oficial 239L din 2018

Decizia 1282/21-sept-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 239L din 2018