Rasfoire documente

Regulamentul 1198/22-aug-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Oli de l'Emporda''/''Aceite de l'Emporda'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2018

Regulamentul 1199/22-aug-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Boudin blanc de Rethel'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2018

Regulamentul 1200/22-aug-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Brioche vendeenne'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2018

Regulamentul 1201/22-aug-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităţilor tradiţionale garantate [''Kielbasa krakowska sucha staropolska'' (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2018

Regulamentul 1202/22-aug-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Czosnek galicyjski'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2018

Decizia 1203/21-aug-2018 de autorizare a statelor membre să prevadă o derogare temporară de la anumite dispoziţii ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte lemnul de frasin originar din sau prelucrat în Statele Unite ale Americii şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/204

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2018