Rasfoire documente

Decizia 1041/13-iul-2018 privind încheierea, în numele Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, a unui protocol la Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2018

Regulamentul 1043/24-iul-2018 privind nereînnoirea aprobării substanţei active fenamidon, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2018

Decizia 1044/23-iul-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2018

Decizia 2/14-mai-2018 privind recalcularea programului de eliminare a taxelor la export şi a măsurilor de salvgardare pentru taxele la export prevăzute în anexele I-C şi I-D la capitolul 1 din titlul IV din Acordul de asociere [2018/1045]

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2018

Regulamentul 1042/23-iul-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 în ceea ce priveşte cerinţele tehnice şi procedurile administrative legate de introducerea programelor de sprijin, a evaluării psihologice a echipajului de zbor, precum şi a testării sistematice şi aleatorii în vederea depistării consumului de substanţe psihoactive, pentru a se asigura aptitudinea din punct de vedere medical a membrilor echipajului de zbor şi de cabină, precum şi în ceea ce priveşte echiparea cu un sistem de avertizare şi de informare asupra configuraţiei terenului a avioanelor cu motor cu turbină nou fabricate care au o masă maximă certificată la decolare de 5 700 kg sau mai mică şi care sunt aprobate să transporte între şase şi nouă pasageri

publicat in Jurnalul Oficial 188L din 2018