Rasfoire documente

Regulamentul 985/12-feb-2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de performanţă de mediu şi de performanţă a unităţii de propulsie ale vehiculelor agricole şi forestiere şi ale motoarelor acestora şi de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2015/96 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2018

Regulamentul 986/03-apr-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/504 în ceea ce priveşte adaptarea dispoziţiilor administrative pentru omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehicule agricole şi forestiere la valorile limită de emisie din etapa V

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2018

Regulamentul 987/27-apr-2018 de modificare şi de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/655 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte monitorizarea emisiilor de poluanţi gazoşi provenind de la motoarele cu ardere internă în circulaţie instalate pe echipamentele mobile fără destinaţie rutieră

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2018

Regulamentul 988/27-apr-2018 de modificare şi rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/656 de stabilire a cerinţelor administrative referitoare la limitele emisiilor şi la omologarea de tip a motoarelor cu ardere internă pentru utilaje mobile fără destinaţie rutieră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2018

Regulamentul 989/18-mai-2018 de modificare şi rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/654 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele tehnice şi generale referitoare la limitele emisiilor şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2018