Rasfoire documente

Decizia 585/12-apr-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Austria, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2018

Decizia 586/12-apr-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Austria, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2018

Regulamentul 582/12-apr-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 de stabilire a formularelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile vamale

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2018

Regulamentul 584/17-apr-2018 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicaţii geografice protejate [Graves (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2018

Regulamentul 583/16-apr-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Lough Neagh Pollan'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2018

Regulamentul 581/16-apr-2018 de suspendare temporară a taxelor vamale autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru anumite mărfuri de tipul celor care urmează a fi încorporate în aeronave sau utilizate pentru aeronave şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1147/2002

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2018

Decizia 587/12-apr-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2018