Rasfoire documente

Regulamentul 285/26-feb-2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1509 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2018

Regulamentul 287/15-feb-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Salchichon de Vic''/''Llonganissa de Vic'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2018

Regulamentul 288/19-feb-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 367/2014 de stabilire a soldului net disponibil pentru cheltuielile FEGA

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2018

Regulamentul 289/26-feb-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 2 Plata pe bază de acţiuni

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2018

Regulamentul 290/26-feb-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce priveşte nivelurile maxime de esteri ai acizilor graşi de glicidil în uleiurile şi grăsimile vegetale, preparatele pentru sugari, formulele de continuare şi alimentele destinate unor scopuri medicale speciale pentru sugari şi copii de vârstă mică

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2018

Regulamentul 291/26-feb-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active bifentrin

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2018

Regulamentul 292/26-feb-2018 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind procedurile şi formularele pentru schimbul de informaţii şi asistenţă între autorităţile competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind abuzul de piaţă

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2018

Decizia (PESC) 2018/293/26-feb-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2018

Decizia (PESC) 2018/294/26-feb-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/259 privind sprijinul acordat activităţilor Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2018

Regulamentul 286/26-feb-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2018