Rasfoire documente

Decizia 1363/17-iul-2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croaţia în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2017

Decizia 1364/17-iul-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de asociere UE-Republica Moldova în ceea ce priveşte modificarea anexei XXVI la Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2017

Decizia 1/18-nov-2015 privind adoptarea regulamentului său de procedură [2017/1365]

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2017

Decizia 2/18-nov-2015 de stabilire a listei de experţi în domeniul comerţului şi al dezvoltării durabile [2017/1366]

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2017

Decizia 1/16-mai-2017 A COMITETULUI MIXT AL CONVENŢIEI REGIONALE CU PRIVIRE LA REGULILE DE ORIGINE PREFERENŢIALE PAN-EURO-MEDITERANEENE în ceea ce priveşte cererea Ucrainei de a deveni parte contractantă la Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene [2017/1367]

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2017