Rasfoire documente

Regulamentul 1185/20-apr-2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 şi (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie ale informaţiilor şi documentelor, precum şi de modificare şi abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2017

Regulamentul 1184/20-apr-2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi în ceea ce priveşte raportarea preţurilor de piaţă ale anumitor categorii de carcase şi animale vii

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2017

Regulamentul 1183/20-apr-2017 de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 şi (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie de informaţii şi documente

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2017

Regulamentul 1182/20-apr-2017 de completare a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi în ceea ce priveşte raportarea preţurilor de piaţă ale anumitor categorii de carcase şi animale vii

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2017

Regulamentul 1180/24-feb-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecţia mediului marin în Marea Nordului

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2017

Regulamentul 1181/02-mar-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/117 de stabilire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecţia mediului marin în Marea Baltică şi de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2015/1778

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2017

Regulamentul 1186/03-iul-2017 de retragere a autorizaţiei acordate pentru substanţa activă insectifug după miros de origine animală sau vegetală/ulei brut de tal în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, precum şi de modificare Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2017

Regulamentul 1187/03-iul-2017 de instituire a unei taxe compensatorii definitive pentru importurile de anumite tipuri de hârtie cretată de calitate superioară originară din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2017

Regulamentul 1188/03-iul-2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite tipuri de hârtie cretată de calitate superioară originară din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2017

Decizia 1/22-iun-2017 privind modificarea anexei 12 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind schimburile comerciale cu produse agricole [2017/1189]

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2017