Rasfoire documente

Decizia BCE/2016/40/16-nov-2016 privind cadrul general de delegare a competenţelor decizionale pentru instrumentele juridice referitoare la atribuţiile de supraveghere ((UE) 2017/933)

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2017

Regulamentul 928/29-mai-2017 de stabilire a unei interdicţii temporare privind pescuitul de cod saithe în zona VI şi în apele Uniunii şi apele internaţionale din zonele Vb, XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2017

Regulamentul 929/31-mai-2017 de instituire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte distanţa minimă faţă de coastă şi adâncimea minimă a mării pentru pescuitul cu seine de navă în apele teritoriale ale Greciei

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2017

Regulamentul 930/31-mai-2017 privind autorizarea unui preparat de tulpină a microorganismului DSM 11798 din familia Coriobacteriaceae ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor aviare şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1016/2013

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2017

Regulamentul 931/31-mai-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să se aplice cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 19 mai 2017-26 mai 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2081 pentru anumite cereale originare din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2017

Decizia 932/23-mai-2017 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorul extern al Naţionale Bank van Belgie/Banque Naţionale de Belgique

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2017

Decizia BCE/2016/41/16-nov-2016 privind delegarea deciziilor cu privire la caracterul semnificativ al entităţilor supravegheate ((UE) 2017/934)

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2017

Decizia BCE/2016/42/16-nov-2016 privind delegarea competenţei de a adopta decizii privind competenţa şi onorabilitatea şi privind evaluarea cerinţelor de competenţă şi onorabilitate ((UE) 2017/935)

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2017

Decizia BCE/2017/17/23-mai-2017 privind desemnarea şefilor de unităţi operative pentru adoptarea deciziilor delegate cu privire la caracterul semnificativ al entităţilor supravegheate ((UE) 2017/937)

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2017

Decizia BCE/2017/16/23-mai-2017 privind desemnarea şefilor de unităţi operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind competenţa şi onorabilitatea ((UE) 2017/936)

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2017