Rasfoire documente

Notificare din 24-dec-2016 referitoare la intrarea în vigoare a acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză, în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croaţia în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 355L din 2016

Notificare din 24-dec-2016 referitoare la intrarea în vigoare a acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Republica Orientală a Uruguayului, în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croaţia în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 355L din 2016

Regulamentul 2385/23-dec-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 355L din 2016

Decizia 2386/20-sep-2016 privind normele de securitate aplicabile informaţiilor sau înscrisurilor ori mijloacelor materiale de probă prezentate în faţa Tribunalului în temeiul articolului 105 din Regulamentul de procedură al acestuia

publicat in Jurnalul Oficial 355L din 2016

Decizia 2387/14-sep-2016 privind normele de securitate aplicabile informaţiilor sau înscrisurilor ori mijloacelor materiale de probă prezentate în temeiul articolului 105 alineatul (1) sau alineatul (2) din Regulamentul de procedură

publicat in Jurnalul Oficial 355L din 2016

Decizia 1/19-dec-2016 convenind asupra Priorităţilor parteneriatului UE-Iordania [2016/2388]

publicat in Jurnalul Oficial 355L din 2016