Rasfoire documente

Regulamentul 1920/19-oct-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Hannlamb (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2016

Regulamentul 1921/20-oct-2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Stajersko prekmursko bucno olje (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2016

Regulamentul 1922/20-oct-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Poularde du Perigord (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2016

Regulamentul 1923/24-oct-2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Karp zatorski (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2016

Regulamentul 1924/03-nov-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2016

Decizia 1925/31-oct-2016 de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/17 de autorizare a Regatului Unit să interzică pe teritoriul său comercializarea unui soi de cânepă inclus în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, în conformitate cu Directiva 2002/53/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2016

Decizia 1926/03-nov-2016 de aprobare a acoperişului fotovoltaic cu funcţie de încărcător de baterii ca tehnologie inovatoare pentru reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2016

Directiva 1919/26-oct-2016 privind asistenţa juridică gratuită pentru persoanele suspectate şi persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale şi pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2016