Rasfoire documente

Regulamentul 1313/01-aug-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active glifosat

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2016

Regulamentul 1314/01-aug-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2016

Decizia 1315/18-iul-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, cu privire la modificarea temporară a Protocolului 3 la respectivul acord în ceea ce priveşte definiţia noţiunii de ''produse originare'' şi la metodele de cooperare administrativă, ca răspuns în favoarea refugiaţilor care fug din calea conflictului din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2016

Decizia 1316/26-iul-2016 de modificare a Deciziei 2009/908/UE de instituire a măsurilor de punere în aplicare a Deciziei Consiliului European privind exercitarea preşedinţiei Consiliului şi privind preşedinţia grupurilor de pregătire ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2016

Decizia 1317/28-iul-2016 de numire a unui membru, propus de Regatul Belgiei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2016

Recomandarea 1318/29-iul-2016 privind orientările pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, precum şi cele mai bune practici pentru a asigura faptul că, până în 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2016

Recomandarea 1319/29-iul-2016 de modificare a Recomandării 2006/576/CE în ceea ce priveşte deoxinivalenolul, zearalenona şi ochratoxina A în hrana pentru animale de companie

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2016