Rasfoire documente

Regulamentul 822/21-apr-2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 153/2013 cu privire la orizonturile de timp pentru perioada de lichidare, care trebuie avute în vedere pentru diferitele clase de instrumente financiare

publicat in Jurnalul Oficial 137L din 2016

Regulamentul 823/25-mai-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 771/2008 de stabilire a normelor de organizare şi de procedură ale Camerei de recurs a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice

publicat in Jurnalul Oficial 137L din 2016

Regulamentul 824/25-mai-2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind conţinutul şi formatul descrierii funcţionării sistemelor multilaterale de tranzacţionare şi a sistemelor organizate de tranzacţionare şi privind notificarea Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare

publicat in Jurnalul Oficial 137L din 2016

Regulamentul 825/25-mai-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 137L din 2016

Decizia 827/20-mai-2016 privind reînnoirea mandatului Grupului european pentru deontologie în domeniul ştiinţei şi noilor tehnologii

publicat in Jurnalul Oficial 137L din 2016

Regulamentul 826/25-mai-2016 de suspendare a achiziţiei pentru intervenţie la preţ fix a laptelui praf degresat pentru perioada de intervenţie care se încheie la 30 septembrie 2016 şi de deschidere a procedurii de licitaţie pentru achiziţionare

publicat in Jurnalul Oficial 137L din 2016