Rasfoire documente

Decizia 772/20-ian-2016 privind modificarea regulamentului de procedură al BEI pentru a reflecta consolidarea guvernantei BEI [2016/772]

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2016

Regulamentul 765/11-mar-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 în ceea ce priveşte anumite practici oenologice

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2016

Regulamentul 766/13-mai-2016 de stabilire a unei interdicţii temporare privind pescuitul de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2016

Regulamentul 767/17-mai-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2016

Decizia 768/21-apr-2016 privind acceptarea modificărilor aduse Protocolului din 1998 la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi, referitor la metale grele

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2016

Decizia 769/21-apr-2016 privind acceptarea modificărilor aduse Protocolului din 1998 la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi, referitor la poluanţii organici persistenţi

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2016

Decizia 770/14-apr-2016 de stabilire a unui format comun pentru transmiterea de informaţii privind funcţionarea procedurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2016

Decizia 771/13-mai-2016 de autorizare temporară a Spaniei să aprobe în vederea comercializării seminţele din specia Pinus radiata D. Don importate din Noua Zeelandă care nu îndeplinesc cerinţele din Directiva 1999/105/CE a Consiliului în ceea ce priveşte identificarea şi etichetarea, precum şi materialul de plantare obţinut din respectivele seminţe

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2016