Rasfoire documente

Regulamentul 379/11-mar-2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 în ceea ce priveşte datele care trebuie transmise în cadrul procedurii informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2016

Regulamentul 380/16-mar-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2016

Decizia 381/14-mar-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de control al statului portului înfiinţat în temeiul Memorandumului de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2016

Decizia 382/15-mar-2016 privind o măsură luată de Germania în conformitate cu Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, de interzicere a introducerii pe piaţă a unui tip de maşină de dezizolare cabluri

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2016

Decizia 1/07-mar-2016 privind aprobarea unor derogări de la Regulamentul financiar al Centrului pentru dezvoltarea întreprinderilor (CDI) [2016/383]

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2016

Decizia 2/07-mar-2016 de numire a unui membru în cadrul Comitetului executiv al Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI) [2016/384]

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2016

Decizia 1/08-feb-2016 A COMITETULUI MIXT UE-NORVEGIA de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei privind definirea conceptului de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă [2016/385]

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2016

Decizia 1/17-feb-2016 A COMITETULUI MIXT UE-ISLANDA de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Republica Islanda privind definirea conceptului de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă [2016/386]

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2016

Rectificare din 17-mar-2016 la Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante şi de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom şi 2003/122/Euratom

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2016

Regulamentul 378/11-mar-2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la momentul, formatul şi modelul pentru transmiterea notificărilor către autorităţile competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2016