Rasfoire documente

Regulamentul 326/25-feb-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Frankfurter Grune Soe/Frankfurter Grie So (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2016

Regulamentul 327/25-feb-2016 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Polvorones de Estepa (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2016

Regulamentul 328/26-feb-2016 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Carciofo Spinoso di Sardegna (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2016

Regulamentul 330/08-mar-2016 de suspendare a preferinţelor tarifare pentru anumite ţări beneficiare ale SGP în ceea ce priveşte anumite secţiuni din SGP, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare pentru perioada 2017-2019

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2016

Regulamentul 331/08-mar-2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2016

Decizia 333/04-mar-2016 de numire a unui membru propus de Republica Federală Germania în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2016

Decizia 334/04-mar-2016 de numire a doi supleanţi propuşi de Republica Lituania în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2016

Decizia 335/07-mar-2016 de acordare a unor derogări de la Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind conturile economice de mediu europene în ceea ce priveşte Spania, Franţa, Italia şi Cipru

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2016

Recomandarea 336/08-mar-2016 privind aplicarea Directivei 2008/120/CE a Consiliului de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor în ceea ce priveşte măsurile vizând reducerea necesităţii codotomiei

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2016

Regulamentul 329/08-mar-2016 privind autorizarea 6-fitazei ca aditiv furajer pentru toate speciile aviare şi pentru purcei înţărcaţi, porci pentru îngrăşare, scroafe şi specii porcine minore (titularul autorizaţiei: Kaesler Nutrition GmbH)

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2016

Decizia ((PESC) 2016/332/23-feb-2016 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina şi de abrogare a Deciziei BiH/22/2014 (BiH/23/2016)

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2016