Rasfoire documente

Ordinul 1074/2015 pentru desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L.-în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 879 din 24-noi-2015

Legea 291/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

publicat in M.Of. 879 din 24-noi-2015

Decretul 865/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

publicat in M.Of. 879 din 24-noi-2015

Decizia 622/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 879 din 24-noi-2015

Decizia 626/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 86 şi 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 879 din 24-noi-2015

Ordinul 2963/2015 pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 ''Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor''

publicat in M.Of. 879 din 24-noi-2015