Rasfoire documente

Ordinul 147/2015 pentru modificarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2013

publicat in M.Of. 856 din 18-noi-2015

Norma din 2015 privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier

publicat in M.Of. 856 din 18-noi-2015

Hotarirea 934/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 856 din 18-noi-2015

Hotarirea 936/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale ''ROMGAZ'' - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 856 din 18-noi-2015

Ordinul 1213/2015 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier

publicat in M.Of. 856 din 18-noi-2015

Ordinul 2732/2015 pentru acreditarea Muzeului ''Casa Mureşenilor'' Braşov

publicat in M.Of. 856 din 18-noi-2015

Decizia 3321/2015 privind sancţionarea Societăţii DIANA CLAIMS ADJUSTER'S BUREAU REGULARIZĂRI DE DAUNE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

publicat in M.Of. 856 din 18-noi-2015