Rasfoire documente

Hotarirea 79/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Propunere de acord interinstituţional privind o mai bună legiferare - COM(2015) 216

publicat in M.Of. 773 din 16-oct-2015

Hotarirea 80/2015 pentru aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - COM (2015) 291 şi Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - COM (2015) 292

publicat in M.Of. 773 din 16-oct-2015

Ordinul 1109/2015 pentru abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 82/2001 privind aprobarea aplicării Reglementării europene JAR 26 - Cerinţe adiţionale de navigabilitate pentru operare, care cuprinde cerinţe specifice de navigabilitate pentru certificarea operatorilor aerieni conform dispoziţiilor reglementărilor europene JAR OPS 1 - Transport aerian comercial (avioane) şi JAR OPS 3 - Transport aerian comercial (elicoptere), a căror aplicare a fost aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 437/1999

publicat in M.Of. 773 din 16-oct-2015

Ordinul 2155/2015 pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizaţi

publicat in M.Of. 773 din 16-oct-2015

Decizia 12/2015 [A] dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, prin încheierea din 24 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 30.461/3/2013 privind dacă, în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 215/2001), şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr 554/2004), unitatea administrativ-teritorială prin autoritatea sa executivă, respectiv primarul, are dreptul de a ataca în faţa instanţei de contencios administrativ hotărârile adoptate de autoritatea sa deliberativă, respectiv consiliul local sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 773 din 16-oct-2015