Rasfoire documente

Ordinul 131/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza''

publicat in M.Of. 753 din 08-oct-2015

Regulament din 2015 de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza''

publicat in M.Of. 753 din 08-oct-2015

Ordinul 1846/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - ''ISPIF'' Bucureşti din coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Emitent MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

publicat in M.Of. 753 din 08-oct-2015

Decizia 97/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 4.789 din 11 decembrie 2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi a Sentinţei civile nr. 5.570 din 5 octombrie 2012, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 2.447/2/2012

publicat in M.Of. 753 din 08-oct-2015

Decizie civila 4789/2014 [R] privind recursul declarat de Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX împotriva Sentinţei civile nr. 5.570 din 5 octombrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

publicat in M.Of. 753 din 08-oct-2015

Sentinta civila 5570/2012 [A/R] referitoare la soluţionare acţiunii în contencios administrativ privind anularea Deciziei ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 emisă de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi obligarea ORDA la plata despăgubirilor pentru pagubele cauzate

publicat in M.Of. 753 din 08-oct-2015