Rasfoire documente

Strategie din 2015 naţională pentru competitivitate 2015-2020 - Septembrie 2015

publicat in M.Of. 756 din 09-oct-2015

Hotarirea 834/2015 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 1 VOIVOZI, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company împreună cu Societatea Comercială ''Expert Petroleum'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 756 din 09-oct-2015

Decretul 752/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015

publicat in M.Of. 756 din 09-oct-2015

Hotarirea 775/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020

publicat in M.Of. 756 din 09-oct-2015

Hotarirea 833/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Comicex'' - S.A., la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic

publicat in M.Of. 756 din 09-oct-2015

Decizia 231/2015 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 168/2013 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

publicat in M.Of. 756 din 09-oct-2015

Decizia 232/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

publicat in M.Of. 756 din 09-oct-2015

Ordinul 1419/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

publicat in M.Of. 756 din 09-oct-2015

Decizia 2/2015 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmaciştilor din România, stabilirea perioadei de organizare a alegerilor la nivelul Colegiului Farmaciştilor din România şi aprobarea Comisiei Electorale Centrale

publicat in M.Of. 756 din 09-oct-2015