Rasfoire documente

Metodologie din 2015 de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi

publicat in M.Of. 466 din 29-iun-2015

Ordinul 78/2015 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi

publicat in M.Of. 466 din 29-iun-2015

Decizia 236/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 466 din 29-iun-2015

Decizia 337/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi a celor ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 466 din 29-iun-2015

Decizia 338/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2), art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, a anexelor nr. 2 şi nr. 3b la lege, precum şi a acestei legi în ansamblul său

publicat in M.Of. 466 din 29-iun-2015

Decizia 353/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 466 din 29-iun-2015

Ordinul 768/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public

publicat in M.Of. 466 din 29-iun-2015

Decizia 512/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în România

publicat in M.Of. 466 din 29-iun-2015