Rasfoire documente

Ordinul 129/2015 pentru aprobarea condiţiilor de recunoaştere a absolvenţilor programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale, precum şi a celor minimale de păstrare a calităţii de evaluator de spitale

publicat in M.Of. 458 din 25-iun-2015

Ordinul 4194/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie - 20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015 - 2016

publicat in M.Of. 458 din 25-iun-2015

Ordinul 91/2015 privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 458 din 25-iun-2015

Procedura din 2015 de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 458 din 25-iun-2015

Ordinul 794/2015 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

publicat in M.Of. 458 din 25-iun-2015

Decizia 10/2015 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal, prin încheierea din 11 decembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 7.752/101/2013, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 554/2004)

publicat in M.Of. 458 din 25-iun-2015

Decizia 65/2015 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme

publicat in M.Of. 458 din 25-iun-2015