Rasfoire documente

Legea 158/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005

publicat in M.Of. 449 din 23-iun-2015

Legea 156/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii

publicat in M.Of. 449 din 23-iun-2015

Decretul 560/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii

publicat in M.Of. 449 din 23-iun-2015

Legea 157/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 449 din 23-iun-2015

Decretul 561/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 449 din 23-iun-2015

Decretul 562/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005

publicat in M.Of. 449 din 23-iun-2015

Legea 159/2015 privind declararea satului Bicaci, aparţinând comunei Gepiu, judeţul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste

publicat in M.Of. 449 din 23-iun-2015

Decretul 563/2015 pentru promulgarea Legii privind declararea satului Bicaci, aparţinând comunei Gepiu Judeţul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste

publicat in M.Of. 449 din 23-iun-2015

Legea 160/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

publicat in M.Of. 449 din 23-iun-2015

Decretul 564/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

publicat in M.Of. 449 din 23-iun-2015

Hotarirea 1/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ

publicat in M.Of. 449 din 23-iun-2015

Decizia 326/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013, art. 1 alin. (3), art. 3 pct. 7, art. 16, art. 21 alin. (6) şi (7), art. 24 alin. (2)- (4) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 449 din 23-iun-2015

Decizia 328/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 449 din 23-iun-2015

Ordinul 736/2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 449 din 23-iun-2015