Rasfoire documente

Hotarirea 346/2015 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului şi a Protocolului la Aranjamentul administrativ, semnate la Quebec la 19 noiembrie 2013

publicat in M.Of. 372 din 28-mai-2015

Ordinul 49/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti

publicat in M.Of. 372 din 28-mai-2015

Ordinul 901/2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

publicat in M.Of. 372 din 28-mai-2015

Aranjament administrativ din 2013 pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului

publicat in M.Of. 372 din 28-mai-2015

Protocol din 2013 la Aranjamentul administrativ pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului

publicat in M.Of. 372 din 28-mai-2015

Regulament din 2015 de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti

publicat in M.Of. 372 din 28-mai-2015

Metodologie din 2015 de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

publicat in M.Of. 372 din 28-mai-2015