Rasfoire documente

Ordinul 863/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului ''Decizia de reverificare''

publicat in M.Of. 259 din 17-apr-2015

Decretul 399/2015 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 259 din 17-apr-2015

Decretul 400/2015 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 259 din 17-apr-2015

Decizia 107/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 259 din 17-apr-2015

Decizia 115/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportat la cele ale art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 259 din 17-apr-2015

Decizia 155/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 50 şi art. 60 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 259 din 17-apr-2015

Hotarirea 249/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

publicat in M.Of. 259 din 17-apr-2015

Hotarirea 250/2015 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2015, 2016 şi 2017, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 259 din 17-apr-2015

Ordinul 3473/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.387/2014 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular ''Grădiniţa Mea'' din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic ''Şcoala Mea'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 259 din 17-apr-2015

Ordinul 68/2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014

publicat in M.Of. 259 din 17-apr-2015