Rasfoire documente

Hotarirea 21/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 ''Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori'', aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

publicat in M.Of. 214 din 31-mar-2015

Hotarirea 203/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome ''Rasirom'', aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 214 din 31-mar-2015

Ordinul 558/2015 pentru aprobarea modelului legitimaţiilor, al ştampilelor şi al proceselor-verbale de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor utilizate de către inspectorii Direcţiei monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 214 din 31-mar-2015

Legea 59/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

publicat in M.Of. 214 din 31-mar-2015

Decretul 365/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

publicat in M.Of. 214 din 31-mar-2015

Decretul 369/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 214 din 31-mar-2015

Decretul 370/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 214 din 31-mar-2015

Ordinul 52/2015 pentru aprobarea componenţei comisiilor de evaluare a spitalelor în funcţie de competenţă şi numărul de paturi, valabilă până la finele primului ciclu de acreditare trimestrul III 2011 - trimestrul II 2016

publicat in M.Of. 214 din 31-mar-2015