Rasfoire documente

Ordinul 3304/2015 privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar

publicat in M.Of. 167 din 10-mar-2015

Hotarirea 136/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 167 din 10-mar-2015

Hotarirea 140/2015 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2015 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

publicat in M.Of. 167 din 10-mar-2015

Hotarirea 145/2015 pentru modificarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 167 din 10-mar-2015

Decizia 4/2015 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereurilor polimetalice din perimetrul Rozalia, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 167 din 10-mar-2015

Ordinul 107/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 167 din 10-mar-2015