Rasfoire documente

Decizia 31/10-sep-2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziţionare de titluri garantate cu active (BCE/2015/31) ((UE) 2015/1613)

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2015

Regulamentul 1611/24-sep-2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2015

Decizia 1612/23-sep-2015 de modificare a Deciziei 2008/961/CE privind utilizarea de către emitenţii de valori mobiliare din ţările terţe a standardelor de contabilitate naţionale ale anumitor ţări terţe şi a standardelor internaţionale de raportare financiară pentru întocmirea situaţiilor financiare consolidate

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2015

Regulamentul 1604/12-iun-2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte anumite elemente legate de prospecte şi comunicate cu caracter publicitar

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2015

Regulamentul 1605/12-iun-2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1569/2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalenţei standardelor de contabilitate aplicate de emitenţi de valori mobiliare din ţări terţe, în conformitate cu Directivele 2003/71/CE şi 2004/109/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2015

Regulamentul 1606/23-sep-2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre şi ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2015

Regulamentul 1607/24-sep-2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2015

Regulamentul 1608/24-sep-2015 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru acidul capric, uleiul de parafină (nr. CAS 64742-46-7), uleiul de parafină (nr. CAS 72623-86-0), uleiul de parafină (nr. CAS 8042-47-5), uleiul de parafină (nr. CAS 97862-82-3), polisulfura de calciu şi ureea din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2015

Regulamentul 1609/24-sep-2015 privind aprobarea substanţei propiconazol ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 7

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2015

Regulamentul 1610/24-sep-2015 de aprobare a substanţei Pythium oligandrum tulpina M1 ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 10

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2015