Rasfoire documente

Regulamentul 1275/01-dec-2014 privind punerea în aplicare a articolului 9 alineatele (1) şi (4) din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2014

Regulamentul 1276/01-dec-2014 privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Republica Centrafricană

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2014

Amendament din 02-dec-2014 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975)

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2014

Regulamentul 1277/01-dec-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în ceea ce priveşte substanţa ''lasalocid''

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2014

Regulamentul 1278/01-dec-2014 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 967/2006, (CE) nr. 828/2009 şi (CE) nr. 891/2009 şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 75/2013

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2014

Regulamentul 1279/01-dec-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2014

Decizia 2014/859/UE/25-nov-2014 de numire a unui membru britanic în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2014

Decizia 2014/860/PESC/01-dec-2014 de modificare şi de prelungire a Deciziei 2012/173/PESC privind activarea Centrului de operaţii al UE pentru misiunile şi operaţiile din cadrul politicii de securitate şi apărare comune desfăşurate în Cornul Africii

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2014

Decizia 2014/861/PESC/01-dec-2014 de modificare a Deciziei 2012/699/PESC privind susţinerea de către Uniune a activităţilor comisiei pregătitoare a Organizaţiei Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare în vederea consolidării capacităţilor acesteia de monitorizare şi verificare şi în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2014

Decizia 2014/862/PESC/01-dec-2014 de punere în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2014

Decizia 2014/863/PESC/01-dec-2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2014

Decizia 2014/864/UE/28-nov-2014 privind anumite măsuri de protecţie referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în Germania

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2014

Decizia 1/26-sep-2014 de modificare a articolului 15 alineatul (7) din Protocolul nr. 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tunisiană, pe de altă parte, referitor la definiţia noţiunii de ''produse originare'' şi la metodele de cooperare administrativă (2014/865/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2014