Rasfoire documente

Decizia EUTM MALI/3/2014/09-oct-2014 privind numirea comandantului misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor armate maliene (EUTM Mali) şi de abrogare a Deciziei EUTM MALI/1/2014 (2014/719/PESC)

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2014

Decizia 2014/717/UE/08-oct-2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul-cadru global de parteneriat şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2014

Decizia 2014/718/UE/08-oct-2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul-cadru de parteneriat şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Filipine, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2014

Regulamentul 1096/15-oct-2014 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru carbaril, procimidon şi profenofos din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2014

Regulamentul 1097/17-oct-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 479/2010 în ceea ce priveşte notificările statelor membre către Comisie în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2014

Regulamentul 1098/17-oct-2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anumite substanţe aromatizante

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2014

Regulamentul 1099/17-oct-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2014

Regulamentul 1100/17-oct-2014 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de export pentru brânzeturile destinate exportului către Statele Unite ale Americii în 2015 în cadrul contingentelor menţionate în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2014

Decizia 2014/720/UE/13-oct-2014 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru achiziţii publice referitor la aderarea Muntenegrului la Acordul revizuit privind achiziţiile publice

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2014

Decizia 2014/721/UE/13-oct-2014 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru achiziţii publice referitor la aderarea Noii Zeelande la Acordul revizuit privind achiziţiile publice

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2014

Decizia 2014/722/UE/14-oct-2014 de autorizare a Germaniei să aplice o rată redusă a taxei pentru energia electrică furnizată în mod direct navelor aflate la dană în port în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2014

Decizia BCE/2014/39/17-sep-2014 privind punerea în aplicare a separării dintre funcţiile de politică monetară şi de supraveghere ale Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2014

Recomandarea 2014/724/UE/10-oct-2014 privind modelul de evaluare a impactului asupra protecţiei datelor pentru reţelele inteligente şi sistemele de contorizare inteligentă

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2014

Rectificare din 18-oct-2014 la Decizia 2014/313/UE a Comisiei din 28 mai 2014 de modificare a Deciziilor 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE şi 2012/721/UE pentru a se ţine seama de evoluţiile înregistrate în clasificarea substanţelor

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2014