Rasfoire documente

Regulamentul 947/04-sep-2014 de deschidere a depozitării private pentru unt şi de stabilire în avans a cuantumului ajutorului

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2014

Regulamentul 948/04-sep-2014 de deschidere a depozitării private pentru laptele praf degresat şi de stabilire în avans a cuantumului ajutorului

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2014

Regulamentul 945/04-sep-2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la indicii relevanţi cu o diversificare corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2014

Regulamentul 944/02-sep-2014 de interzicere a pescuitului de merlucius (Ling american) în apele UE şi internaţionale din zonele V, VI şi VII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2014

Regulamentul 946/04-sep-2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1008/2011 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de transpalete manuale şi componente de bază ale acestora originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări în ceea ce priveşte un ''nou exportator'' în temeiul articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2014

Regulamentul 949/04-sep-2014 de stabilire a unor măsuri excepţionale cu caracter temporar pentru sectorul laptelui şi al produselor lactate, sub forma prelungirii perioadei de intervenţie publică pentru unt şi lapte praf degresat din 2014

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2014

Regulamentul 950/04-sep-2014 de deschidere a unei scheme de ajutoare cu caracter temporar şi excepţional pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi şi de stabilire în avans a cuantumului ajutoarelor

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2014

Regulamentul 951/04-sep-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2014

Rectificare din 05-sep-2014 la Regulamentul delegat (UE) nr. 528/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru alte riscuri decât riscul delta ale opţiunilor în cadrul abordării standardizate a riscului de piaţă

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2014