Rasfoire documente

Regulamentul 788/18-iul-2014 de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea amenzilor şi a penalităţilor cu titlu cominatoriu şi retragere a recunoaşterii organizaţiilor de inspecţie şi control al navelor în conformitate cu articolele 6 şi 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2014

Decizia BCE/2014/29/02-iul-2014 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităţilor naţionale competente de către entităţile supravegheate în conformitate cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 şi (UE) 2016/2070 ale Comisiei (2014/477/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2014

Regulamentul 783/18-iul-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2014

Regulamentul 786/15-iul-2014 de interzicere a pescuitului de argentină mare în apele UE şi apele internaţionale din zonele V, VI şi VII de către navele care arborează pavilionul Irlandei

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2014

Regulamentul 787/16-iul-2014 de interzicere a pescuitului de stavrid negru şi a capturilor accidentale asociate efectuate de către navele care arborează pavilionul Belgiei, în apele Uniunii din zonele IVb, IVc şi VIId

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2014

Notificare din 19-iul-2014 privind intrarea în vigoare a Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2014

Regulamentul 784/15-iul-2014 de interzicere a pescuitului de eglefin în apele UE şi internaţionale din zonele VIb, XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Irlandei

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2014

Regulamentul 785/15-iul-2014 de interzicere a pescuitului de cod în zona Skagerrak de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2014

Regulamentul 789/18-iul-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2014

Decizia 2014/475/PESC/18-iul-2014 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2014

Decizia 2014/476/UE/17-iul-2014 de autorizare a unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Suedia şi de abrogare a Deciziei 97/370/CE

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2014

Recomandarea 2014/478/UE/14-iul-2014 privind principiile pentru protecţia consumatorilor şi a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online şi pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2014

Regulamentul 131/13-feb-2014 Dispoziţii uniforme privind omologarea autovehiculelor cu privire la sistemele avansate de frânare de urgenţă (AEBS)

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2014