Rasfoire documente

Rectificare din 04-iul-2014 la Regulamentul (UE) nr. 692/2014 al Consiliului din 23 iunie 2014 referitor la restricţii privind importul în Uniune de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii şi Sevastopolului

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2014

Regulamentul 732/03-iul-2014 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 754/2009 şi (UE) nr. 43/2014 în ceea ce priveşte anumite posibilităţi de pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2014

Regulamentul 733/24-iun-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1418/2007 privind exportul anumitor deşeuri destinate recuperării către anumite ţări care nu sunt membre ale OCDE

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2014

Regulamentul 734/03-iul-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2014

Decizia 2014/429/UE/24-iun-2014 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea de către Consiliul de asociere a unei decizii de includere în anexa XVIII a indicaţiilor geografice respective protejate pe teritoriul părţilor

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2014

Decizia 2014/430/PESC/03-iul-2014 de modificare a Acţiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2014

Decizia 2014/431/UE/26-iun-2014 privind modelele de raportare referitoare la programele naţionale de punere în aplicare a Directivei 91/271/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2014

Rectificare din 04-iul-2014 la Directiva 2014/47/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune şi de abrogare a Directivei 2000/30/CE

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2014