Rasfoire documente

Decizia 377/2014/UE/12-iun-2014 privind taxa AIEM aplicabilă în Insulele Canare

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2014

Regulamentul 683/20-iun-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în ceea ce priveşte substanţa ''clorsulon''

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2014

Decizia 376/2014/UE/12-iun-2014 de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru romul şi lichiorurile produse şi consumate pe plan local în regiunea autonomă Madeira şi pentru lichiorurile şi rachiul produse şi consumate pe plan local în regiunea autonomă Azore

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2014

Decizia 378/2014/UE/12-iun-2014 de modificare a Deciziei 2004/162/CE privind taxele de andocare în departamentele franceze de peste mări, în ceea ce priveşte perioada de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2014

Regulamentul 681/20-iun-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în ceea ce priveşte substanţa ''rafoxanidă''

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2014

Regulamentul 682/20-iun-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în ceea ce priveşte substanţa ''closantel''

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2014

Regulamentul 684/20-iun-2014 privind autorizarea cantaxantinei ca aditiv pentru hrana găinilor de reproducere (titularul autorizaţiei: DSM Nutritional products Ltd.)

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2014

Regulamentul 686/20-iun-2014 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 983/2009 şi (UE) nr. 384/2010 în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a anumitor menţiuni de sănătate referitoare la efectul sterolilor vegetali şi stanolilor vegetali de reducere a colesterolului-LDL sanguin

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2014

Regulamentul 687/20-iun-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 în ceea ce priveşte clarificarea, armonizarea şi simplificarea măsurilor de securitate a aviaţiei, echivalenţa standardelor de securitate şi măsurile de securitate privind transportul de mărfuri şi poştă

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2014

Regulamentul 688/20-iun-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2014

Directiva 2014/79/UE/20-iun-2014 de modificare a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor, în ceea ce priveşte TCEP, TCPP şi TDCP

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2014

Regulamente interne din 31-mar-2014 REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2014

Decizia 1/01-apr-2014 în ceea ce priveşte modificarea capitolului 6 privind recipientele sub presiune, a capitolului 16 privind produsele pentru construcţii şi actualizarea referinţelor juridice cuprinse în anexa 1

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2014

Directiva 2014/80/UE/20-iun-2014 de modificare a anexei II la Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi a deteriorării

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2014

Regulamentul 685/20-iun-2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce priveşte utilizarea copolimerului grefat de alcool polivinilic şi polietilenglicol în suplimentele alimentare solide

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2014