Rasfoire documente

Recomandarea 2013/466/UE/11-sep-2013 privind obligaţii consecvente de nediscriminare şi metode coerente de calcul al costurilor pentru promovarea concurenţei şi optimizarea mediului de investiţii în bandă largă

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2013

Decizia EUMM GEORGIA/1/2013/13-sep-2013 privind numirea şefului misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia)

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2013

Acord din 21-sep-2013 între Comunitatea Europeană şi Regatul Danemarcei privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2013

Regulamentul 905/19-sep-2013 de interzicere a pescuitului de sabie neagră în apele UE şi apele internaţionale din zonele V, VI, VII şi XII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2013

Regulamentul 906/19-sep-2013 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele VIIf şi VIIg de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2013

Regulamentul 907/20-sep-2013 de stabilire a normelor pentru cererile privind utilizarea descriptorilor generici (denumirilor generice)

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2013

Regulamentul 908/20-sep-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2013