Rasfoire documente

Decizia 2013/435/UE/02-mai-2013 privind ajutorul de stat SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) pus în aplicare de Franţa în favoarea Societe Nationale Corse Mediterranee şi a Compagnie Meridionale de Navigation [notificată cu numărul C(2013) 1926]

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2013

Regulamentul 788/16-aug-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2013

Regulamentul 786/16-aug-2013 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele permise pentru iesotoxine în moluştele bivalve vii

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2013

Decizia 2013/434/UE/15-iul-2013 de autorizare a anumitor state membre să ratifice sau să adere la Protocolul de amendare a Convenţiei de la Viena din 21 mai 1963 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, în interesul Uniunii Europene, şi să facă o declaraţie privind aplicarea normelor interne relevante din dreptul Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2013

Protocol din 12-sep-1997 de amendare a Convenţiei de la Viena din 1963 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2013

Regulamentul 785/14-aug-2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Miel de La Alcarria (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2013

Regulamentul 787/16-aug-2013 privind autorizarea unui preparat de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) ca aditiv în furajele curcanilor pentru îngrăşat şi ale curcanilor crescuţi pentru reproducţie (titularul autorizaţiei: Kemin Europa N.V.)

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2013

Decizia 2013/436/UE/13-aug-2013 de modificare a Deciziei 2007/777/CE în ceea ce priveşte introducerea unui nou tratament de inactivare a virusului febrei aftoase în produsele din carne şi condiţiile de import din regiunea Kaliningrad din Rusia [notificată cu numărul C(2013) 4970]

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2013

Decizia 2013/437/UE/14-aug-2013 de modificare a Deciziei 2010/642/UE privind autorizarea unei metode de clasificare a carcaselor de porc în Grecia şi de abrogare a Deciziei 89/449/CEE privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Grecia [notificată cu numărul C(2013) 5302]

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2013