Rasfoire documente

Regulamentul 782/14-aug-2013 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului privind eticheta UE ecologică

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2013

Regulamentul 780/14-aug-2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 206/2010 al Comisiei de stabilire a unor liste de ţări terţe, teritorii sau părţi ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale şi carne proaspătă, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinară

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2013

Regulamentul 781/14-aug-2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţei active fipronil şi de interzicere a utilizării şi a vânzării seminţelor tratate cu produse de protecţie a plantelor care conţin această substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2013

Regulamentul 783/14-aug-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2013

Regulamentul 784/14-aug-2013 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 august 2013

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2013

Decizia 2013/432/UE/13-aug-2013 de modificare a Deciziei 2011/207/UE de instituire a unui program specific de control şi inspecţie privind redresarea stocurilor de ton roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană [notificată cu numărul C(2013) 5224]

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2013

Decizia 2013/433/UE/13-aug-2013 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli contractate de statele membre în cadrul secţiunii Garantare a Fondului european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2013) 5225]

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2013