Rasfoire documente

Acord din 26-iun-2013 INTERN între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2013

Regulamentul 754/05-aug-2013 de modificare pentru a 198-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2013

Regulamentul 752/31-iul-2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin şi comerţul cu ţări terţe în sectorul vitivinicol

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2013

Regulamentul 751/29-iul-2013 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Kraski med (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2013

Regulamentul 753/02-aug-2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2013

Regulamentul 755/05-aug-2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2013

Decizia 2013/424/UE/16-iul-2013 privind contribuţia financiară a Uniunii Europene la programele naţionale din 2013 a 11 state membre (Bulgaria, Danemarca, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Malta, România, Slovenia, Finlanda şi Suedia) pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor în sectorul pescuitului

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2013

Decizia 2013/425/UE/01-aug-2013 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/782/UE privind determinarea limitelor cantitative şi alocarea cotelor, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, pentru substanţele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2013